Monedă
0754308781
Alba Iulia
info@imobiliare.org.ro

Termeni și condiții, Declarație de confidențialitate

Acest site colectează și utilizează informații pentru a analiza activitatea site-ului și pentru a îmbunătăți website-ul. Aveți control asupra modului în care aceste informații sunt colectate și utilizate. Vă rugăm să urmăriți și să citiți termenii și condițiile Imobiliare Alba, sau entități afiliate la sediul Imobiliare Alba, reprezentate legal în această chestiune de către domnul Tănase Dorel.

Alba Iulia, România, 2019

Citiți complet Termenii și condițiile noastre. Acestea sunt termenii și condițiile legale și obligatorii oferite de Imobiliare Alba. Vă sfătuim să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate.

Imobiliare Alba își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și condiții. Facem acest lucru prin postarea și atenționarea asupra termenilor actualizați de pe website-ul nostru. Decizia dvs. de a continua să vizitați și să utilizați produsele și serviciile noastre după efectuarea unor astfel de modificări reprezintă acceptarea oficială a noilor Termeni și condiții. Prin urmare, vă rugăm să verificați și să revizuiți acest acord pentru astfel de schimbări, ocazional.

Dacă aveți întrebări legate de acest Acord, nu ezitați să ne contactați la gdpr@imobiliare.org.ro

1. Definiții

1.1 Imobiliare Alba, reprezentată de SEO Services Plus, sau entități afiliate la Imobiliare Alba, unde persoana juridică cu care este încheiat acordul este întotdeauna considerată parte contractantă și parte la contract conform definiției din prezentul acord-cadru sau acord relevant.

1.2 Acordul de publicitate prin Imobiliare.org.ro și amendamentele la acesta.

1.3 Contractul Conținutului publicat pe website acceptat de Imobiliare Alba, precum și modificările aduse acestuia, confirmate în scris de către Imobiliare Alba sau confirmarea comenzii furnizate de Imobiliare Alba Clientului, în care au fost încheiate acordurile privind serviciile care vor fi furnizate de Imobiliare Alba și acceptate de Client este stipulat și convenit.

1.4 Afiliați. O terță parte care include o parte din rețeaua afiliată Imobiliare Alba, care acordă vizitatorilor accesul la site-ul său printr-un link furnizat de Imobiliare Alba, sau printr-o altă legătură electronică cu site-ul unui Client și / sau prin promovarea prin alte mijloace care generează clicuri și / sau tranzacții pentru un Client.

1.5 Declarație scrisă, făcută în scris sau prin e-mail.

2. Aplicabilitate

2.1 Prezentul Acord-cadru se va aplica tuturor Acordurilor si altor tranzactii (legale sau in alt mod) intre Client si Imobiliare Alba, chiar daca acestea nu trebuie sa conducă sau să fie în legatura cu un Acord.

2.2 Modificările la prezentul Acord-cadru vor deveni obligatorii după notificarea acestora de către Imobiliare Alba și atâta timp cât Clientul nu va formula obiecții în termen de treizeci de zile calendaristice.

2.3 Abaterile de la acest acord-cadru vor fi valabile doar dacă Imobiliare Alba a convenit în mod expres în scris.

2.4 Conținutul acestui Acord-cadru, precum și ale altor acorduri, au prioritate față de orice alte acorduri existente cu Clientul, sau cu termenii și condițiile utilizate de Client.

2.5 Entitățile afiliate în mod legal de Imobiliare Alba sau de terțe persoane angajate de Imobiliare Alba, pot obține drepturi echivalente din prezentul acord-cadru față de Client, precum și Imobiliare Alba în conformitate cu legile din România.

3. Documentația de stare

3.1 O cotație pentru anunțurile adăugate pe Imobiliare Alba nu va fi obligatorie decât dacă se specifică altfel în contracte.

3.2 Clientul este obligat la conținutul complet al unei confirmări a comenzii sau al unei comenzi confirmate de introducere sau la o confirmare a modificării acesteia, cu excepția cazurilor de erori tipografice apărute pe Imobiliare Alba.

3.3 Clientul se asigură că persoanele pe care le angajează pentru executarea unui acord sunt autorizate în mod corespunzător și recunoaște că sunt autorizate să îl reprezinte la începutul acordurilor.

4. Acord și anulare

4.1 Un acord este încheiat pentru o durată nedeterminată, cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod explicit în scris.

4.2 Anularea unui contract pentru o durată nedeterminată are loc în scris și cu respectarea termenului de preaviz de trei luni calendaristice.

4.3 Un Contract încheiat pe o durată specificată nu poate fi anulat în timp, de către Client. Se consideră că un acord pe o durată determinată se transformă într-un acord pentru o durată nespecificată, în cazul unei continuări tacite, care poate fi anulată în scris, cu respectarea unei perioade de notificare de o lună calendaristică.

4.4 O parte poate rezilia un acord fără notificare de neîndeplinire a obligațiilor și cu efect imediat, parțial sau integral, în cazul în care celelalte părți primesc un moratoriu asupra plăților – indiferent dacă este provizoriu sau nu – sau dacă cealaltă parte înregistrează faliment, cu excepția cazului în care se realizează reconstrucția sau fuziunea societăților.

Imobiliare Alba nu va fi niciodată obligată să plătească nici o restituire a banilor deja primiți sau niciun fel de daune ca urmare a rezilierii respective. În cazul falimentului Clientului, dreptul de a utiliza software-ul pus la dispoziția Clientului se încheie prin aplicarea legii.

4.5 În cazul anulării unei campanii care urmează să fie efectuată în baza unui acord încheiat, Clientul datorează despăgubiri Imobiliare.org.ro. Compensația va fi de 4% din vânzările brute media estimate, peste valoarea primelor 30 de zile ale campaniei, în cazul anulării în mai puțin de o lună înainte de data de începere a campaniei și în cazul unei anulări mai mici de cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea campaniei, o sumă de 100% din vânzările media brute estimate peste valoarea primelor 30 de zile ale campaniei.

4.6 Imediat după rezilierea unui Contract, din orice motiv, Clientul va elimina, la prima solicitare a Imobiliare.org.ro, etichete plasate de pe site-urile proprii și pe site-urile terților, cu excepția etichetelor care aparțin Clientului.

5. Confidențialitatea

Clientul este obligat și, la cererea Imobiliare.org.ro, să prezinte dovezi scrise, să acționeze întotdeauna în conformitate cu toate reglementările aplicabile în materie de confidențialitate, cookie-uri și protecția informațiilor personale și să configureze tehnologiile folosite de Client, precum și să obțină toate permisiunile necesare în acest sens, în timp util.

Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

5.1 Mecanism de aprobare. Editorii (proprietarii de site-uri web) trebuie să obțină consimțământul utilizatorilor finali din UE pentru stocarea și accesarea cookie-urilor și a altor informații și pentru colectarea, partajarea și utilizarea datelor care au loc. Nu afectează nici o dispoziție privind proprietatea asupra datelor din contractul dvs.

Asigurați-vă că respectați această politică cât mai curând posibil. Dacă site-ul sau aplicația dvs. nu are un mecanism de consimțământ compatibil, trebuie să îl implementați acum. Pentru a facilita acest proces, ne puteți contacta și vă vom ajuta noi. Această modificare a politicii se face ca răspuns la cele mai bune practici și cerințe de reglementare emise de autoritățile europene pentru protecția datelor.

5.2 Cum puteți controla cookie-urile de publicitate. Puteți utiliza setările anunțurilor pentru a gestiona anunțurile pe care le vedeți și excludeți anunțurile bazate pe categorii de interese. Chiar dacă renunțați la anunțurile bazate pe categorii de interese, este posibil să vedeți în continuare anunțuri pe baza unor factori precum locația dvs. generală, derivată din adresa dvs. IP, tipul browserului dvs., căutările recente și anterioare legate de căutarea dvs. curentă.

De asemenea, puteți gestiona modulele cookie ale mai multor companii utilizate pentru publicitatea online la pagina de opțiuni https://imobiliare.org.ro/centru-confidentialitate/. În cele din urmă, puteți gestiona modulele cookie în browserul dvs. Web.

Despre Imobiliare Alba

Cu o experiență de peste 16 ani în mediul online, ajutăm agențiile imobiliare și de publicitate, să facă tehnologie publicitară. Suntem specialiști atunci când vine vorba de construirea, implementarea și menținerea soluțiilor și a infrastructurilor de marketing digital pentru clienți.

Vă ajutăm să vă îmbunătățiți strategia de marketing digital prin crearea unui plan de excelență în marketingul digital. Avem experiență în managementul și integrarea datelor, managementul mass-mediei și vă oferim cele mai bune servicii de marketing digital sau consultanță.

Articole recente

Follow Us